U20 – EYUC19

U20 herrelandshold til EYUC19.
Landstrænere: Jimmy Gram Escherich og Sverre Stütz

Ligesom de seneste år, har Jimmy og Sverre fået lov at stå i spidsen for det danske U20 openlandshold frem i mod EYUC19 i Wroclaw i Polen.

Trænerne ønsker at stille det stærkest mulige U20 landshold, og derfor ved der kun blive udtaget 16-20. Der vil være krav om deltagelse i samlinger, opvarmningsturneringer, egentræning, samt at man til dagligt spiller i en klub. Programmet for vinter/forår/sommer er ikke fastlagt endnu, men forvent 3-5 samlinger samt en opvarmningsturnering, samt egen træning.

Udtagelse vil blive holdt d. 27.-28. oktober i Fælledparken i København. Overnatning vil ske hos københavnske spillere, og der er også mulighed for overnatning i Frederikssund. Transportudgifter bliver splittet ligeligt mellem de deltagende.

De interesserede spillere bedes udfylde vedlagte excel ark, så vi kan få et overblik over antal deltagere. Hvis man ikke kan møde op til udtagelsen, skal du skrive dig i arket alligevel, og du skal kontakte Jimmy eller Sverre med en begrundelse for hvorfor du ikke kan deltage. Holdet vil bliver udtaget få dage efter samlingen.

Bemærk at EM afholdes d. 10.-17. august. Det vil formodentligt være første uge af Gymnasie starten, så du skal derfor være klar til at tage fri/ferie der. 

Følg det danske ungdomslandshold på facebook her.