Mål, Vision og Strategi

Den siddende bestyrelse har over efteråret og vinteren 2019/2020 udarbejdet unionens 2025 Strategi. Læs det hele her.