Primary links

DFSUs repræsentantskab

DFSUs øverste myndighed er repræsentantskabet, der mødes årligt i 1. kvartal. Ved repræsentantskabsmødet har klubberne stemmetal alt efter størrelse, og her træffes beslutninger om de retningslinier, bestyrelsen skal arbejde efter det kommende år.

Repræsentantskabet arbejder ud fra DFSUs vedtæger, som kan læses i denne sektion. Foruden vedtægterne kan klubberne også have gavn af at kende DFSUs retningslinier for klubber, som også findes i denne sektion.

Organisation

Opbygningen af Dansk Frisbee Sport Union (DFSU) er struktureret omkring klubberne. Unionens hovedbestyrelse fungerer primært som et koordinerende led, mens de egentlige aktiviteter foregår i klubberne, og de beslutninger, der skal tages i DFSU's regi tages så tæt på de aktive som muligt.

Som organisation er DFSU kendetegnet ved en frivillig og meget decentral styring. Hvis du ønsker indflydelse, så sig din mening og kom med gode forslag og løsningsmodeller. Både bestyrelse og udvalg består af frivillige kræfter, der arbejder for at bedre vilkårene for frisbee sport i Danmark.

DFSU arbejder tæt sammen med bl.a. DGI om aktiviteter i Danmark, og i forhold til udlandet er det danske forbund medlem af World Flying Disc Federation, der er sportens verdensforbund. Frisbeesport dyrkes af over 100.000 mennesker i mere end 50 lande verden over, og sporten er repræsenteret ved World Games.

Medlemskab

Alle klubber betaler 400 kroner i medlemskab årligt plus 200 kroner pr. aktivt medlem i året, der betales for.

Links

World Flying Disc Federation (WFDF)

European Flying Disc Federation (EFDF)