Primary links

Retningslinjer for arrangører

Retningslinjer for arrangør af DM-runderne

Afviklingen af DM-runderne, midtsæson og finalerunderne foregår på skift af de enkelte klubber i landet i samarbejde med DM-udvalget. I forbindelse med afviklingen af en DM-runde kræves en smule forberedende arbejde for den arrangerende klub. Herunder fremgår det, hvilke opgaver det drejer sig om.

Læs særligt om afholdelse af finalestævnet i dette dokument

Invitation og booking af baner/haller 

I god tid inden selve kampdagen, skal den arrangerende klub søge baner/haller hos kommunen. Der skal typisk bruges to baner/haller til de regionale runder, mens finalestævnet typisk kræver fire baner/haller. Forhør jer hos DM-udvalget, hvis I er i tvivl. Det er en god idé at undersøge mulighederne for adgang til omklædningsrum samt cafeteria.

Ca 2-3 uger før kampdagen sendes en invitation fra den arrangerende klub til hhv. klubber-vest [at] dfsu [dot] dk og klubber-ost [at] dfsu [dot] dk, som videreformidler invitationen ud til regionens klubber. Invitationen skal indeholde info om adresse på baner/haller (evt. kørselsvejledning), forplejnings- og omklædningsmuligheder, samt oplysninger på kontaktperson fra den arrangerende klub.

DM-udvalgets opgaver

  • Kampprogram
  • Medaljer (til finalestævet)
  • Skadestasker
  • Baner til udendørs
  • Præmieoverrækkelse (til finalestævnet)

Kampudstyr 

Udendørs kan klubben enten vælge selv at kridte banen op efter korrekte mål, ellers er det muligt at benytte sig af DFSUs trådbaner. Banerne skal stå klar ½ time inden første kamp, så holdene kan bruge banerne til opvarmning. Såfremt det er muligt markeres end zones og brick med kegler.

Med hensyn til score boards, kampmapper med scoresheets, kuglepenne og stopur skal al udstyret ligge klar ved alle baner ved første kamps kampstart. Spirit afgives via resultat.dfsu.dk og ikke længere via papirsedler.

Skadestaske 

DM-udvalget er ansvarlig for denne, men den arrangerende klub bør aftale nærmere med udvalget.

DFSUs bestyrelse har i foråret 2013 valgt at opsige den gamle aftale med Falck, da den aldrig blev brugt. Er uheldet ude og meget alvorligt henvises til 112. Er uheldigt mindre alvorligt, men alligevel med brug for behandling, refunderer DFSU taxabonner til skadestuen, kvittering sendes til kasserer [at] dfsu [dot] dk

Tidstagning og resultater 

Har klubben mulighed for at skaffe faste scorekeepere (tidstagere) er det naturligvis at foretrække, ellers er det det vindene holds ansvar at føre score/tage tid ved den efterfølgende kamp. Det er dog vigtigt, at den arrangerende klub har skaffet tidtagere til den første kamp på kampdagen.

Al udstyret videregives til den klub, som skal afholde næste DM-runde.

Glemte sager 

Glemte sager – fx discs – bør indsamles af den arrangerende klub og en liste/billeder af fundne ting sendes til de deltagende klubber (hhv. klubber-vest [at] dfsu [dot] dk og klubber-ost [at] dfsu [dot] dk), således at den rette ejermand hurtigt får sine ejendele igen. 

 

Har I idéer, kommentarer eller andre erfaringer i forbindelse med afviklingen af DM-runderne, er I velkomne til at skrive til DM-udvalget. Opdateret oktober 2015.