Primary links

Turneringsregler

(Download denne side som pdf) 

Turneringsreglerne angiver retningslinjer og regler for, hvordan danske turneringer skal afvikles. Formålet er at sikre en høj kvalitet ved alle turneringer. Turneringsreglerne omfatter blandt andet regler for seedning, spilleberettigelse, timecap og så videre.

Selve spillets regler er omtalt i afsnittet ultimateregler.

Retningslinjer for danmarksturneringen

I turneringer i Danmark spilles efter de internationale Ultimate-regler, med de undtagelser, som turneringsarrangøren måtte have besluttet efter reglernes afsnit 404.01.

I mesterskabsturneringer gælder følgende særlige danske tilføjelser til de internationale regler.

 

Spilleberettigelse

Kun spillere, som er opført på klubbens seneste medlemsliste, er spilleberettigede i mesterskabsturneringer sanktioneret af DFSU samt NM, EM og VM turneringer for klubhold.

Spillerliste

DM-udvalget har besluttet, at der ikke skal udfyldes spillerlister på kampdagen. Ved foranledet mistanke kan det kræves, at klubberne udfylder spillerlister efter følgende forskrifter:

På kampdagen skal alle hold udfylde en spillerliste, hvor samtlige spillere, der på den givne kampdag spiller på holdet, er opført. Spillerlisten vil blive kontrolleret af DFSU. Såfremt der på spillerlisten er opført spillere, som ikke opfylder kravene for spilleberettigelse (se nedenfor), vil klubben/holdet blive erklæret som taber af de kampe, hvori den pågældende spiller har været anvendt.

Nye spillere

Nye spillere, der ikke er anført på den seneste klubmedlemsliste indsendt til DFSU, skal være skriftligt meddelt DFSU's DM-udvalg (dm [at] dfsu [dot] dk) senest 7 dage før spilledag, hvis de ønskes benyttet i turneringen.

Udenlandske spillere

Der skal for udenlandske statsborgere, der ønskes benyttet i danmarksturneringerne, søges dispensation i henhold til nedenstående regler.

En udenlandsk spiller defineres som en spiller, der har været i klubben i mindre end en måned og som på forlangende kan dokumentere et samlet ophold i DK på 3 måneder.

Antallet af udenlandske spillere der har spillet i klubben i mindre end en måned må højest være 3 på et 5-mandshold og 4 på et 7-mandshold.

For disse spillere skal der søges dispensation hos DM-udvalget.

Hvis en udenlandsk spiller har været medlem af klubben i mere end en måned, betragtes denne som almindeligt medlem af klubben, og der skal ikke søges dispensation.

Klubskifte eller holdskifte

For spillere der midt i en danmarksturnering skifter klub, skal der efter nedenstående regler søges dispensation hos DM-udvalget.

Har en spiller været medlem af sin nye klub i mere end en måned, defineres spilleren som almindeligt medlem af den nye klub trods deltagelse i tidligere runder for den gamle klub, og kan derfor frit benyttes til efterfølgende runder.

Har det nye medlem været medlem af sin nye klub i mindre end en måned , skal der søges dispensation for deltagelse på sit nye klubs hold i den fortsatte danmarksturnering.

Spillere, som er opført som medlem af en klub, der ikke selv stiller hold i danmarksturneringen, kan opføres som spillere på en anden klubs spillerliste, forudsat DFSU senest 7 dage forud for spilledag har fået skriftlig meddelelse herom.

Spillere, som er opført som medlem af en klub, der stiller hold i danmarksturneringen, kan søge om tilladelse til at stille op for en anden klub. En sådan ansøgning skal være DFSU's sekretariat i hænde senest 7 dage forud for spilledagen, og ansøgningen skal være vedlagt en skriftlig begrundelse samt en udtalelse fra den klub på hvis medlemsliste spilleren er opført.

En klub, der har tilmeldt flere hold til danmarksturneringen kan frit flytte spillere fra det ene til det andet af disse hold mellem de enkelte runder af danmarksturneringen.

En spiller kan ikke deltage på mere end ét hold i samme række! Dvs. en spiller kan ikke spille for både et 1. og et 2. hold ej heller for to forskellige klubber, men at en damespiller godt kan spille for ét af sine klubhold i openrækken.

 

Spilledragt

Alle spillere på et hold skal bære samme spilledragt. Spilledragten skal mindst bestå af ens shorts og spilletrøje.

På ryggen af spilletrøjen skal der være trykt et tydeligt nummer. Numrene skal være mindst 20 cm. høje, og 5 cm. brede. Ved nummereringen skal anvendes numre i intervallet 0-99. Trøjerne behøver ikke være fortløbende nummereret. Det er dog en forudsætning, at der ikke er 2 spillere, der spiller med samme nummer.

Da det kan forekomme, at to hold foretrækker at spille i samme farve spilledragt, bør klubberne, af hensyn til muligheden for at kunne skelne holdene under kampen, medbringe to forskellige spilledragter. Trøjefarven bør være lys på den ene spilledragt og mørk på den anden.

Hvis kaptajnerne inden en kamp ikke kan blive enige om hvilket hold der skal skifte spilledragt afgøres dette ved "flippe disc" metoden, jf. ultimatereglernes afsnit 404.05.B., således at vinderen vælger spilledragt.

 

Timecap/Kampafslutning

Timecap er en måde til i turneringer at få afsluttet kampene inden for en given tidsramme, således at dårligt vejr, eller meget lige kampe ikke fører til at kampprogrammet ikke kan holdes.

Når kampuret når til den angivne tid for timecap, spilles pointet færdigt. Et point anses for startet straks efter det forgående point er scoret. Er kampen herefter afsluttet efter de normale spilleregler (dvs. hvis det pointtal, der spilles til er nået) noteres resultatet og underskrives af de to kaptajner. Er kampen ikke afsluttet efter de normale regler, sker dette efter følgende regler: 

Der lægget et point til den højeste score mellem de to hold. Dette er nu den nye score, der skal spilles til. Kampen er slut, når et af holdene når denne nye score.

Herefter noteres resultatet og underskrives af de to kaptajner.

Eksempel 1:

I en kamp til 13 når hold et 13 point før tiden går. Hold et vinder.

Eksempel 2:

I en kamp til 13 går tiden ved stillingen 12-12. Hold et scorer i det igangværende point og vinder kampen 13-12.

Eksempel 3:

I en kamp til 13 går tiden ved stillingen 10-1. Hold et scorer til 11-1 i det igangværende point. Kampen spilles nu til 12, hvor vinderen er det hold, der først når 12.

Eksempel 4:

I en kamp til 13 går tiden ved stilingen 9-7. Hold to reducerer til 9-8 i det igangværende point. Kampen spilles nu til 10, hvor vinderen er det hold, der først når 10.

Indendørs

For at være sikker på at holde tidsplanen i en fuldt booket hal er der indendørs en tillægsregel. Hvis et hold fører med 3 points eller flere, når tiden går og det igangværende point er spillet færdig, vindes kampen.  

Eksempel 5:

I en indendørs kamp til 13 går tiden ved stillingen 10-8. Hold et scorer det igangværende point til stillingen 11-8 og vinder kampen.

 

Spirit of the game

Der afgives spiritstemme til modstanderholdet efter hver kamp. Spiritstemmen afgives efter den af DFSU fastsatte ramme.

Link til nyt spirit-scoresheet (opdateret juni 2014) Læs mere her.

 

Kampstart

Det påhviler spillerne på de to hold at sikre, at kampen startes på det i spilleplanen angivne tidspunkt.

For kampe ved DM udendørs og indendørs, hvor der spilles med timecap, gælder, at kampuret sættes i gang på det tidspunkt, der fremgår af spilleplanen.

Såfremt kampen ikke kan komme i gang på dette tidspunkt fordi den foregående kamp endnu ikke er afsluttet skal kampen sættes i gang så snart spillerne fra de to andre hold har forladt banen. Det påhviler spillerne på de to hold samt turneringslederen eller den tidtager der måtte være udpeget at få kampen i gang så hurtigt som muligt.

Er et hold ikke klar på linjen senest 10 minutter efter det angivne starttidspunkt tildeles det andet hold 1 point. Herefter tildeles yderligere 1 point for hver yderligere 5 minutter. Er holdet ikke mødt frem efter 30 minutter er kampen vundet med maksimumpoint.

For at et hold anses for at være klar forud for kampstart, må der højest mangle een spiller på banen i at stille fuldt hold. Såfremt et hold under kampen får een eller flere spillere skadet, og ikke kan erstatte disse spillere med udskiftere, må holdet fortsætte kampen med færre spillere. Det skal dog altid være mindst 4 spillere på banen udendørs og 3 indendørs. Hvis dette ikke kan opfyldes har holdet tabt kampen. Holdet tildeles antallet af scorede mål, mens modstanderne tildeles maksimumpoint.

Tilføjelser til reglerne

Både til udendørs og indendørs DM spilles der efter de gældende WFDF regler, som findes under afsnittene om regler. Der gælder dog nogle særlige regler for bl.a. kamplængde, timeouts og meget andet i danmarksturneringen. I undermenuerne til venstre findes de gældende regler for danmarksturneringen.

-

Opdateret 8. september 2014