Primary links

Mål og mission 2015

DFSU har en opdateret mission og målsætning, som ikke fremgår af Strategiplan 2015, om at opnå et medlemstal på 1000 spillere i 2015. Derfor målrettes DFSUs aktiviteter samt støtte til intivitativer oftest med henblik på opnåelse af denne målsætning.

DFSU har allerede i år 2011 gjort det lettere for kommende klubber at få en startpakke, så initiativtagerne til en ny klub kan komme hurtigere og lettere i gang med processen. DFSU har desuden indført en Gratis Disc Kampagne i år 2011, som belønner alle spillere, som skaffer et nyt medlem med en gratis disc. DFSU forsætter ligeledes samarbejdet med Gymnasie-DM, hvor DFSU sørger for markedsføring af Gymnasie-DM, via fremstilling og fordeling af plakater til landets gymnasier. Især Gymansie-DM har vist stor fremgang de seneste år, samt formentligt været en medvirkende faktor i forbindelse med opstarten af nye klubber i år 2012.

 

Når DFSU har opnået målsætningen med et medlemstal på 1000 spillere, så vil dette åbne nye døre for unionen. For eksempel optagelse i DIF, hvilket vil give adgang til større støttemuligheder i forbindelse med tipsmidlerne:

REGLER FOR MEDLEMSKAB AF DANMARKS IDRÆTS-FORBUND  § 1

Stk. 2:

3) Et specialforbund, der repræsenterer en enkeltstående aktivitet, skal for at blive medlem som specialforbund have mindst 3.000 medlemmer fordelt på mindst 15 foreninger i Danmark.

Stk. 4

Organisationer, som opfylder betingelserne i stk. 2 med undtagelse af  stk. 2, nr. 3, og som minimum har 1.000 medlemmer fordelt på 10 foreninger, kan af  Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse optages under betegnelsen kvalifikationsforbund.

 

 

Opdateret den 29-12-2012