Primary links

Hvordan får klubben flere medlemmer?

Det er afgørende for udviklingen i en klub, at der kommer nye medlemmer. Først og fremmest giver det bedre en bedre og mere intensiv træning, men også mulighed for at klubben kan gøre sig gældende til nationale og måske internationale turneringer.

Flere af de danske ultimate frisbee-klubber har hjemmesider og bruger plakater til at rekruttere nye medlemmer. Det kan være en god ide at få oprettet en hjemmeside, når jeres klub er mere veletableret. At oprette og vedligeholde en hjemmeside kræver dog en arbejdsindsats fra en eller flere medlemmer i klubben. Derfor vil I formentligt opleve, at I kan få mere udbytte ud af mund-til-øre metoden.

Som ny klub kan I få klubbens medlemmer til at opfordre deres venner og bekendte til at prøve kræfter med sporten. En anden mulighed er at kontakte et lokalt gymnasium eller en uddannelsesinstitution og prøve at rekruttere gymnasieelever eller studerende. En god ide kan være at kontakte en gymnasielærer på et gymnasium og tilbyde at en eller flere repræsentanter kan komme ud til idrætstimerne og underviser eleverne i ultimate frisbee.

DFSU har udarbejdet nogle foldere, som forklarer hvad ultimate er. De er gode at dele ud til interesserede, og så er der plads til at sætte et label på med kontaktoplysninger til klubben og aktuelle træningstider  og -sted. Folderne er gratis og kan rekvireres hos administratoren i DFSU.