Primary links

Hvem skal man kontakte ved kommunen?

Ved opstart af en ny klub er det nødvendigt at kontakte din lokale kommunes fritidsafdeling. Det er gennem fritidsafdelingen, at I får tildelt baner og hal til henholdsvis udendørs- og indendørssæsonen. Hvis ikke fritidsafdelingen administrerer træningsfaciliteterne, kan de fortælle dig, hvem I ellers skal kontakte.

I de fleste tilfælde betaler kommunen for klubbens brug af baner eller haller. De er gennem lovgivning forpligtet til at stille faciliteter til rådighed for jer, ligesom der tildeles et mindre beløb i foreningsstøtte pr. medlem. Der kan dog i nogle tilfælde være udgifter forbundet med at benytte disse faciliteter. Derfor er det en god ide, at man tager højde for denne udgift, når man fastlægger medlemskontingentet i klubben.