Primary links

DFSU interview med formand for Dansk Disc Golf Union (DDGU) Søren Lindgreen, 18-08-2011

DFSU har tidligere bragt et interview af DFSU's hovedsponsor, Jesper Gormsen fra Gbase®, hvor blandt andet DDGU blev nævnt. På baggrund af dette interview har DDGU ønsket at fortælle deres synspunkter. Læs det tidligere interview af Jesper Gormsen Gbase® her: http://dfsu.dk/nyheder/2011/04/04/disc-golf-anno-2011

Interview af formand for Dansk Disc Golf Union (DDGU) Søren Lindgreen, 18-08-2011

Hvordan går det i DDGU nu, hvor unionen har eksisteret i små fire år?
”Jeg synes det går godt – ikke upåklageligt, men stabilt fremad. Vi er ovre de værste børnesygdomme i form af, at vi i starten havde karakter af et protestforbund, at vores vedtægters holdbarhed skulle testes i praksis og justeres, at der selvfølgelig var usikkerhed omkring opbakning og fokus og der manglede konstruktive kræfter. Der blev brugt rigtig mange kræfter på at få hverdagen til at fungere, fordi vi ikke havde grundlaget helt på plads og derfor naturligt nok blev konfronteret med tvivlsspørgsmål fra både potentielle og eksisterende medlemmer. Nu bliver der mere tid til det opbyggende arbejde.
Vi har nu opnået et fundament i form af en stabil og informativ hjemmeside og en mere og mere udbygget og kompetent afviklet tour og vi har lagt et kæmpe arbejde i at få udviklet et online scoresystem, som jeg tror på lidt længere sigt vil blive et kæmpe aktiv, og som på nuværende tidspunkt er enestående i sporten. Næste fase bliver så, at arbejde for de mere langsigtede visioner for disc golfen i Danmark. Derudover ligger der en kæmpe udfordring i, at fastholde det budskab, at DDGU er hele Danmarks union - for med en næsten ren københavnerbestyrelse kan der godt være fare for at dansk disc golf knækker over geografisk, hvilket vil være utroligt ærgerligt.”

Hvad har I disc golferne fået ud af at lave jeres eget forbund?

”Først og fremmest har vi fået et forbund, som arbejder entydig på én sag. Det er nemmere at ’sælge’ et budskab, hvis det er entydigt. På samme måde tror jeg alene det, at ordet frisbee ikke mere er i spil om man så må sige er en fordel, så man ikke automatisk skal tage forbehold for at bliver reduceret til blot have-strand fornøjelse, men at man beskæftiger sig med en egentlig sportsgren. Derudover har det også gjort det naturligt, at man melder sig ind i et globalt fælleskab i og med vores indbyggede tilknytning til det internationale disc golf forbund PDGA, hvilket man automatisk bliver medlem af ved indmeldelse i DDGU.”

Hvad er målet for disc golf sporten i Danmark?

”Som i alle andre sportsgrene er der hovedsagligt to mål: udbredelse og højnelse af standarden, med andre ord bredde og elite. Disse to målsætninger er selvfølgelig tæt sammenknyttet, men kan til tider også stride mod hinanden, speciel når de organisatoriske kræfter er begrænsede. Derfor ser jeg det som DDGU’s bestyrelses fornemmeste rolle at balancere disse to. Dette kan dog ikke lade sig gøre uden, at vi løbende er i dialog med medlemmerne om hvilke behov og ønsker der måtte være, men selvfølgelig også i et forsøg på at få medlemmerne engageret i arbejdet omkring DDGU. ”

Mange snakker om, at målet er at opnå medlemskab af DIF, hvilket kræver mindst 1000 medlemmer. Kan man ikke sige, at det er en nødvendighed for discsporten i Danmark, at vi går sammen? Tror du med andre ord på sigt, at disc golf igen bliver en del DFSU?
”Det mener jeg ikke vil være gunstigt for nogen af parterne. Jeg tror det frugtbareste er, at hvert forbund fokuserer på hver deres gren og sætter alle sejl til. Derimod kan jeg sagtens se perspektiver i, at de to forbund på alle mulige måder samarbejder om at kommunikere vores sportsgrenes seriøse karakter, og jeg ser i den grad frem til en øget dialog de to forbund imellem, hvilket dette interview kunne være grundstenen til. Selvfølgelig er det en drøm at begge forbund bliver optaget i DIF, men jeg tror på den anden side, at der har været spildt mange gode kræfter i gennem tiderne ved at fokusere for meget på dette mål. Jeg mener, at der skal et mere fundamentalt langsigtet arbejde til, hvor man langsom men sikkert i kraft af pålidelighed og seriøsitet tiltrækker flere medlemmer.”