Sekretariat

Som arbejdsbyrden er blevet større, og muligheden for et lønnet sekretariat er blevet en realitet på baggrund af indtægter fra frivillige på Roskilde Festival, har DFSU i dag et sekretariat som tager sig af den daglige drift, og består af følgende: 

Sportsadministrator: Nares Sellathurai

Klub: KFK

Mail: Nares@dfsu.dk

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet på email: info@dfsu.dk  eller på en af ovenstående mails