Mål, Vision og Strategi

Den siddende bestyrelse har over efteråret og vinteren 2019/2020 udarbejdet unionens 2025 Strategi. Læs det hele her.

Det vil være muligt at søge dispensationer for visse elementer i strategien, herunder for landshold uden en ikke-spillende træner og ungdomsspillere på seniorlandshold. Der vil blive set mildere på dispensationsansøgninger i begyndelsen, men bestyrelsen ønsker løbende at implemtere strategien frem mod 2025.