DFSU Repræsentantskabsmøde 2021

Søndag blev det årlige repræsentantskabsmøde i DFSU afholdt i Odense. Et tætpakket program var lagt for dagen med flere vigtige punkter som bl.a. Valg af ny forperson og sammenlægning med Dansk Disc Golf Union (DDGU). 

Morgenen startede med beretning fra bestyrelsen omkring det forgangne år, herunder Corona udfordringer og aflysning af turneringer. Dog kunne bestyrelsen også fortælle om de spændende initiativer i DFSU bl.a. Breddeudvalgets flotte arbejde med undervisningsmateriale til Ultimate i gymnasiet . På mødet blev sløret løftet for modtageren af DFSU Disc pris, som i år blev Philip Larsen, for hans store arbejde det seneste år med bl.a. Breddeudvalget, sammenlægningen med DDGU, opdatering af hjemmesiden, mm. 

Efter frokosten var der en god drøftelse omkring sammenlæggelse med DDGU og dertilhørende vedtægsændring. Beslutningen omkring sammenlægning med DDGU blev stemt igennem med fuld opbakning til en fremtid som et samlet DFSU med et specialudvalg for henholdsvis Ultimate og Disc Golf. 

Til sidst blev der valgt frivillige ind i de forskellige udvalg som i år er: DM-udvalget, PR-udvalget, Elite-udvalget, Bredde-udvalget, Antidoping-udvalget, EUF/WFDF, Skole OL-udvalget og IT-udvalget. Flere af udvalgene kunne godt bruge nogle flere frivillige ildsjæle, især de første fire nævnte. Så hvis der er nogle interesserede ude i klubberne som kunne tænke sig at være med i en af udvalgene eller er nysgerrige til at høre nærmere, så skrive gerne en mail til udvalgene. Mails kan findes her på DFSUs hjemmeside: https://dfsu.dk/frivillige-og-ansatte/udvalg/  

Hovedpunkter fra Dagensmøde:

  • DFSU støtter enstemmig op om en sammenlæggelse med DDGU
  • Tillykke til Philip Bendixen Larsen som er valgt som ny forperson for DFSU 
  • Tak til den afgående forperson Jonas Skovgaard for hans store indsats
  • Tak til Rasmus Fink for hans mangeårige indsats og engagement i DFSUs bestyrelser
  • Velkommen til Line Hillerup Kristensen som nyt bestyrelsesmedlem
  • Tillykke til Mette Møller og Kasper Roholdt som fortsætter i den nye bestyrelse sammen med kassér Mathias Munk
  • Tak for indsatsen fra tidligere sekretariatsmedarbejdere Rikke Kjær og Tobias Thune for deres gode arbejde i foreningen og velkommen til Nares Sellathurai som ny sekretariatsmedarbejder.  
  • Endnu en tak til Annette Rørvang for hendes mange år som frivillig i Discsalg
  • Tak til Thomas Simonsen som dirigent til at styre dagens møde og som revisor på DFSUs regnskab. 

Så er der kun tilbage og sige tak for en rigtig god dag, med mange gode snakke på tværs af klubberne omkring vores unions fremtid og ambitioner. Tillykke med valget til den nye bestyrelse! Vi ses igen næste år, hvor DFSU håber på at se endnu flere nysgerrige og engagerede medlemmer til mødet.

Deltagere til DFSUs repræsentantskabsmøde 2021
DFSUs bestyrelse for 2021/2022
Den nye forperson (Philip Larsen, tv) og afgående forperson (Jonas Skovgård, th) for DFSU