Frisbeesporten i udvikling

Weekenden d. 8-9. november var bestyrelsen og Tobias forsamlet i Horsens, for at arbejde intensivt på en ny strategi for frisbee sporten. Arbejdet funderes i et kursusforløb som sportsadministrator Rikke Knudsen, pressechef og udviklingskonsulent Tobias Thune, samt udvalgsmedlem Mette Møller deltog i hos Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Alle var oppe og tilkendegive deres holdninger, her ses til venstre i billedet formand Jonas Skovgaard og til højre bestyrelsesmedlem Rasmus Fink

I løbet af weekenden blev der udvekslet mange holdninger og diskuteret handlekraftigt, for at udvikle frisbeesporten i Danmark. Alle deltog i en levende debat og der blev blandt andet talt om elite og bredde udvikling, politikudvikling, målgrupper og kommunikationsstrategier mfl. Weekendens bryderier skal danne grundlaget for en ambitiøs 2025 plan, som præsenteres ved repræsentantskabsmødet i marts 2020.

Alle deltog i en levende debat.
Fra venstre Kasper Roholt, Rasmus Fink, Mathias Munk, Tobias Thune, Lasse Vestergaard og Astrid Alsted.
Foto af Formand Jonas Skovgaard.

Vi er i Dansk Frisbee Sport Union særdeles taknemmelige for den sparring DIF har ydet, hvilken har været uvurderlig i arbejdsprocessen – et samarbejde som vi håber på at intensivere yderligere fremadrettet.