Hovedbestyrelsen

En hovedbestyrelse med repræsentanter fra både ultimate og disc golf udgør unionens ledelse. To specialudvalg står for driften af hhv. ultimate og disc golf i Danmark som DFSU og DDGU har gjort.

Formand: Dennis Thygesen
Mail: formand-hovedbestyrelsen@dfsu.dk

Bestyrelsesmedlem: Peter Theis
Mail: peter-hovedbestyrelsen@dfsu.dk

Kasserer: Christoffer Gaarde
Mail: kasserer@dfsu.dk