Organisation

De løbende beslutninger og tiltag ift. DFSUs strategi, forvaltning af DFSUs økonomi, og ansatte i DFSU varetages af bestyrelsen, som vælges af repræsentantskabet ved det årlige repræsentantskabsmøde i 1. kvartal.

Yderligere arbejdsopgaver som koordinering af events og instruktører,  administration af mail og online medier, PR og kommunikation er varetaget i sekretariatet.

Sekretariatet arbejder tæt sammen med de forskellige udvalg, hvor frivillige fra landets klubber samarbejder indenfor hver deres ansvarsområde.

En stor og betydningsfuld post i DFSU-regi er vores koordinatorer af frivillige på Roskilde Festival.
Denne post finansiere vores lønnede sekretariat og er derfor altafgørende for forbundets udvikling og fremtidigt arbejde.