Spiritpuljen

Vilkår for spirit-puljen

Spiritpuljen kan søges af alle ultimate-interesserede til aktiviteter, der gavner ultimate-sporten f.eks. ved at fremme enten udbredelsen og/eller niveauet af sporten eller sammenholdet imellem spillere og klubber i Danmark. Aktiviteten bør i udgangspunktet gavne mange spillere fra mere end én klub.

Ansøgning sendes til bestyrelse@dfsu.dk, hvorefter DFSU-bestyrelsen løbende vil tage stilling til hver enkelt ansøgning. Bestyrelsen bestemmer egenrådigt og uden binding fra tidligere beslutninger hvilke ansøgninger, der tildeles støtte.

Spirit-puljens størrelse fastsættes hvert år af bestyrelsen på linje med resten af budgettet.

I 2021 er puljen på 5.000 kr.

Eksempler på gode initiativer, der tidligere er blevet støttet:

 • Talentturneringer og lignende udviklingsinitiativer for nye spillere og klubber
 • Nye turneringsformater (f.eks. indendørs mix eller DDC)
 • Eliteinitiativer, der anses at gavne bredere end den konkrete klub, der får støtten
 • Sociale arrangementer, der binder ultimate Danmark tættere sammen
 • Initiativer, der gavner mange spillere på tværs af flere klubber
 • Afholdelse af trænings-camp

Eksempler på ansøgninger, der er blevet afvist, eller ville kunne blive det:

 • Støtte til turneringsdeltagelse for enkelte spillere
 • Økonomisk støtte til en enkelt klub til et initiativ, der kun gavner denne klub

Af ansøgningen skal fremgå:

 • Hvem der står bag initiativet
 • Hvor mange penge, der ansøges om, og hvad de skal bruges til
 • I hvilken grad initiativet lever op til spiritpuljens formål

Vi anbefaler alle at søge i god tid, og en vis behandlingstid må påregnes.