Hovedbestyrelsen

En hovedbestyrelse med repræsentanter fra både ultimate og disc golf udgør unionens ledelse. To specialudvalg står for driften af hhv. ultimate og disc golf i Danmark.

Formand
Dennis Thygesen
E-mail: formand-hovedbestyrelsen@dfsu.dk
Kasserer
Christoffer Gaarde
E-mail: kasserer@dfsu.dk
Bestyrelsesmedlem
Peter Theis
E-mail: peter-hovedbestyrelsen@dfsu.dk