Antidoping

Dansk Frisbee Sport Union (DFSU) ønsker at leve op til krav og kriterier fra Antidoping Danmarks (ADD) samt som medlemsforbund under World Flying Disc Federation (WFDF) ligeledes at være underlagt World Anti-Doping Agency (WADA).

DFSUs Antidopingudvalg oppebærer sundhedsfaglig ekspertise og arbejder for at bistå DFSUs bestyrelse i indsatsen for at alle spillere kan yde deres bedste samt bekæmpelse af såvel præstationsfremmende midler som matchfixing i sport – og generelt fremme af idrætsudøvernes integritet.

Antidopingudvalget:

  • holder sig orienteret om WADAs gældende liste over forbudte præparater og formidler til DFSUs medlemmer
  • analyserer overtrædelser af regler om doping og matchfixing og vurderer forslag til sanktion, hvis endelige konklusion varetages af DFSUs bestyrelse
  • vurderer og godkender spilleres ansøgninger om Therapeutic Use Exemption (TUE)
  • kan henvise til kostvejledninger for at understøtte hensigtsmæssig formopbygning, styrketræningsprogrammer som led i skadesforebyggelse og rejserådgivning forud for landsholds deltagelse i events i udlandet