Medlemskab og organisation

Dansk Frisbee Sport Union (DFSU) er en medlemsorganisation som optager danske ultimate- og discgolf klubber som medlemmer. Den enkelte spiller bliver derved medlem af DFSU ved at være medlem af en klub med et aktivt DFSU-medlemskab. DFSU optager ikke enkeltpersoner som medlem.

Organisation

DFSU udgøres af en hovedbestyrelse der er valgt af unionens repræsentantskab. Hovedbestyrelsen støttes af foreningens sekretariat og en række funktionelle udvalg.

For henholdsvis ultimate og discgolf findes et specialudvalg som varetager den enkelte sports interesser i det daglige. Specialudvalgene er selv ansvarlige for at nedsætte de relevante udvalg de har behov for til at få udført de nødvendige opgaver. Specialudvalgene har ligeledes mulighed for at hente støtte til praktiske og administrative opgaver i unionen sekretariat.